Login Pengguna
No KP Pengguna :
Katalaluan/ No.Pend :
  
Anda lupa katalaluan, sila berjumpa dengan Administrator.
Tatacara Login Pengguna
Terdapat dua kategori pengguna yang boleh mengakses sistem ini. Kategori tersebut ialah Pelajar dan Pensyarah/Admin. bagi mengakses bagi pengguna pelajar, pelajar perlu mengisi No.KP pelajar dan Katalaluan ialah Nombor Pendaftaran Pelajar. Bagi kategori pengguna Pensyarah/Admin, bolehlah menggunakan No.KP pensyarah dan katalaluan seperti biasa. Harap Maklum
Sekiranya terdapat sebarang masalah atau kesukaran untuk mengakses, bolehlah berhubung terus Pegawai di Kamsis Politeknik Kota Bharu melalui talian 09-7889126 ext 224 atau Faks 09-7889739 atau emailkan ke zaidi@pkb.edu.my.